Consultanță fiscală

„Dreptatea fără înțelepciune este imposibilă.”

James Anthony Froude

Consultanță fiscală

Consultanții noștri fiscali oferă o gamă largă de servicii precum:

• întocmirea dosarului preţurilor de transfer;
• rambursări de TVA;
• determinarea Impozitelor directe/ Impozitelor indirecte;
• întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe;
• asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;
• realizarea de expertize fiscale judiciare sau extrajudiciare.

 

Aurelian Georgescu – expert contabil – membru CECAR