Protecția Datelor cu Caracter Personal

Protecția Datelor cu Caracter Personal

Echipa noastră a aprofundat acest domeniu, cel al protecției datelor cu caracter personal, fiind implicată în cursul anilor 2016-2018 în mai multe proiecte, care s-au finalizat cu succes.

 

Cu privire la măsurile de asigurare a conformității cu legislația în vigoare și cu Regulamentul nr. 679/2016 și de prevenire a încălcării legislației, echipa noastră are competențe în conceperea și implementarea unor măsuri care să vină în întâmpinarea alinierii clienților la cerințele legislative, cum ar fi: efectuarea unei evaluări a riscului și a impactului, actualizarea codurilor de conduită internă, redactarea formularelor de consimțământ al persoanelor vizate, redactarea unor formulare de răspuns la solicitarea persoanelor vizate în baza drepturilor recunoscute de legislație, asistență la întocmirea Notificării pentru a deveni operator înregistrat de date cu caracter personal, implementarea unei politici privind transferul datelor, stabilirea unei politici de confidențialitate, stabilirea unei politici de securitate a prelucrărilor, stabilirea unei proceduri în cazul încălcării securității datelor, asistență în fața Autorității, instruirea personalului etc.

 

Echipa noastră colaborează cu experți IT cu experiență în acest domeniu.

Experiență

Experiența noastră vine din acordarea consultanței specifice înainte de intrarea în vigoare a GDPR și continuă cu implementarea acestui Regulament.

Am asigurat implementarea GDPR pentru majoritatea clienților noștri. În egală măsură am asistat clienții la controalele care au avut loc de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și care s-au finalizat fără sancțiuni.