Lutu - Avocat > ICCJ  > Sesizare ICCJ – Complet dezlegare în drept (3)

Sesizare ICCJ – Complet dezlegare în drept (3)

Obiectul Sesizării:

Dispozițiile art. 147 alin. 4 din Constituție și ale art. 27 NCPC se interpretează în sensul că hotărârile pronunțate în apel ulterior publicării în M.Of. nr. 582/20.07.2017 a Deciziei Curții Constituționale nr. 369/30.05.2017, dar în cauze a căror valoare nu depășește suma de 1.000.000 lei și care au fost înregistrate pe rolul instanțelor anterior datei publicării deciziei menționate sunt definitive, potrivit art. XVIII alin.2 din Legea nr. 2/2013 ori, dimpotrivă, sunt supuse recursului?

Minuta deciziei nr. 52, pronunțată în Dosar nr. 866/1/2018 în Ședința din 18 iunie 2018:

Admite sesizările conexate formulate de Curtea de Apel Bucureşti – Secția a IV-a civilă în dosarul nr. 41380/299/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia I civilă în dosarul nr. 6892/101/2014 şi Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a civilă în dosarul nr. 529/2/2018, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 147 alin. (4) din Constituția României, efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 369 din 30 mai 2017 se produc cu privire la hotărârile judecătorești pronunțate după publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, în litigiile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei inclusiv, pornite ulterior publicării deciziei (20 iulie 2017).

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Sursa www.scj.ro