Lutu - Avocat > ICCJ  > Sesizare ICCJ – Complet dezlegare în drept (4)

Sesizare ICCJ – Complet dezlegare în drept (4)

Obiectul sesizării

Dacă în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art.102 alin.(l) teza I și teza a II a din Legea nr.85/2014: – Cererea de admitere a creanțelor se depune numai la tribunal sau poate fi depusă şi la administratorul judiciar; – Cererea de admitere a creanţelor depusă la administratorul judiciar în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii, dar nedepusă în termen la tribunal este considerată a fi formulată în termen.

Minuta deciziei nr.72 pronunțată în Dosar nr. 1370/1/2018 în Ședința din 15 octombrie 2018:

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanța – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2168/88/2016/a1, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 102 alin. (1) teza I şi a II-a din Legea nr. 85/2014, cererile de admitere a creanţelor, formulate de creditorii cu creanţe anterioare datei de deschidere a procedurii, alţii decât salariaţii, trebuie să fie depuse la tribunal în termenul fixat prin hotărârea de deschidere a procedurii și înregistrate într-un registru care se va păstra la grefa tribunalului.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.”

Sursa www.scj.ro